• Algemene Ledenvergadering op maandag 3 juni

  13 mei 2019
 • Op maandag 3 juni 2019 wordt vanaf 20.00 uur een algemene ledenvergadering gehouden in de kantine op voetbalcomplex "De Groote Wielen". Graag nodigt het bestuur alle leden en vrijwilligers uit voor deze avond. 

  Zoals besproken tijdens de vorige ALV op 28 november zal het bestuur toelichting geven op een aantal belangrijke onderwerpen, nl. voortgang van het beleidsplan 2018-2022, toelichting op de begroting voor 2019 / 2020 en een voorstel voor aanpassing van de contributie met ingang van 1 juli 2019.

  Agenda:
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling notulen ALV 28 november 2018
  3. Voortgang beleidsplan 2018-2022
  4. Toelichting op de begroting 2019-2020
  5. Voorstel aanpassing contributie
  6. Rondvraag en sluiting

  In de komende week zullen de leden via een nieuwsflits op de hoogte worden gesteld over de diverse agendapunten. Noteer voor nu alvast 3 juni in je agenda. 

  Met vriendelijke groet,

  William Fabrie
  secretaris