• Business Vrienden

    De grootste amateurvoetbalclub van Nederland met ruim 2.300 leden en vele vrijwilligers verdient een brede zakelijke ontmoetingsplaats. Sinds 2012 voorziet OJC hierin middels de OJC Business Vrienden. Sinds de oprichting is gebleken dat er veel animo en genoeg draagvlak is om, met OJC ROSMALEN als rode draad, gezellige borrels te combineren met hoogwaardige activiteiten die plezier en netwerken koppelen en ondernemers een platform bieden om hun sportieve betrokkenheid met OJC te combineren met een zakelijke propositie.

    Inmiddels is onze Business Club ongeveer zestig leden groot met een enorme diversiteit aan personen en vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende branches. De activiteiten die de afgelopen seizoenen hebben plaats gevonden bevestigen dat we invulling geven aan een behoefte om interactie te genereren tussen aan OJC gelieerde ondernemers en sponsors.

    De OJC Business Vrienden beperkt zich echter niet uitsluitend tot een ‘gewone’ Business Club die alleen netwerkbijeenkomsten en activiteiten organiseert maar ook financieel OJC in het meest brede perspectief subsidieert van de laagste jeugdelftallen tot aan het eerste elftal. Het bestuur van OJC Business Vrienden opereert binnen OJC financieel zelfstandig en is bepalend in elke projectmatige financiële bijdrage waarmee geborgd wordt dat van jong tot oud, van klein tot groot, van recreatief tot het hoogste niveau gelijkmatig wordt ondersteund.

    Hiernaast dient niet onvermeld te blijven dat de OJC Business Vrienden met al haar leden ieder jaar een Maatschappelijk Verantwoord Project financieel ondersteunt. Zo hebben we in seizoen 2012-2013 ‘Stichting Super G’ (gehandicaptensport) gesponsord en in 2013-2014 werden door ons de vrijwilligers van de Hospice De Duinsche Hoeve voor hun intensieve en onbezoldigde inspanningen in het zonnetje gezet. In 2015 viel de keuze op de vrijwilligers van de SJV Rosmalen en in 2016 waren het onze eigen OJC-vrijwilligers (trainers en leiders van jeugdteams) die op een avondje met gastspreker en drankje werden getrakteerd.