• Ieder jaar kiezen de Businessvrienden van OJC een goed doel voor besteding van een deel van hun lidmaatschapsgeld. Net als vorig jaar wordt er voor gekozen om dit seizoen trainingspakken aan te schaffen voor de kinderen waarvan het lidmaatschapsgeld bij OJC wordt betaald door het Jeugdsportfonds.

    Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Bij OJC wordt voor ongeveer 25 jeugdleden het lidmaatschapsgeld betaald door het Jeugdsportfonds.

    Deze schenking van de Businessvrienden OJC draagt bij aan de doelstelling van de vereniging om het voor iedereen mogelijk te maken om te kunnen voetballen bij OJC.