• Commissieleden

  Deze wedstrijd bestaat niet (meer)

 • Bij OJC ROSMALEN hebben wij meer dan 2000 leden, jongens en meisjes, van jong tot oud en uit alle lagen van de (bevolking) samenleving, uit alle hoeken en gaten van Rosmalen en omgeving.

  Als vereniging geven wij iedereen de kans om sportief en gezond bezig te zijn in team verband, maar ook individueel. Hiervoor zijn vele vrijwilligers nodig zoals trainers, leiders, scheidsrechters, materiaal mensen, mensen die de lijnen iedere week trekken, leden van diverse commissies en bestuursleden. Al de leden en vrijwilligers hebben het recht op plezier tijdens hun hobby en omdat wij een doorsnee van de (bevolking) samenleving zijn hebben wij helaas ook regels nodig om dit in goede banen te leiden.

  De Commissie Sportiviteit & Respect (CS&R) is in het leven geroepen om het een en ander te bewaken en zij hebben hiervoor enkele hulpmiddelen, zoals:

  1. Gedragscode OJC (lees meer)
  2. Protocol pesten (lees meer) en uitreikstuk (lees meer)
  3. Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag (lees meer)

  De CS&R zal nadat zij zijn geïnformeerd, mondeling, telefonisch, via de mail of middels het meldingsformulier, nagaan wat er is gebeurd door de betrokken perso(o)n(en) te horen en daarna besluiten welke maatregelen er gnomen dienen te worden. De privacy van betrokkenen wordt daarbij waar mogelijk gewaarborgd.

  De CS&R is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.