Sportiviteit & Respect


Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met Fair Play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels 'hanteren' we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om. Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje 'gereedschap' voor de vereniging.
 
Voor gedragscode, protocol pestgedrag, protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag en protocol anti discriminatie en racisme zie tabblad 'Documenten'.
 
Wil je een situatie melden of bespreken met een van de leden dan kan dit via: respect@ojcrosmalen.nl
 
Taken van de commissie:
  • Informeren van de leden over regels, procedures en sancties aangaande normen en waarden.
  • In behandeling nemen van de zaken die worden ingediend door betrokken partijen.
  • Gesprekken voeren met de betrokken partijen. Hoor en wederhoor.
  • Bewaken van de procedure, die bij het afhandelen van een onderzoek dient te worden gevolgd.
  • Het nemen van maatregelen c.q. het bepalen van de sanctie, welke nodig zijn en het melden van deze maatregelen en/of sancties aan het Bestuur.
  • Het geven van advies omtrent een royement. Een royement wordt door het Bestuur uitgesproken.

     
     

Leden

Voorzitter Jos Philips
Harry v.d. Berg
Ed van Limbeek
Yvonne van Erp

Sportiviteit & Respect: subcommissies

Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Ed van Limbeek Iedereen 05-02-2018
Ed van Limbeek Iedereen 05-02-2018
Ed van Limbeek Iedereen 05-02-2018
Ed van Limbeek Iedereen 05-02-2018
Ed van Limbeek Iedereen 05-02-2018
Terug naar boven