• Juliana - werkers van het eerste uur

    Leonard van Druenen (1888-1941) | Is de eerste voorzitter geweest van de vlak na de eerste wereldoorlog opgerichte voetbalclub Juliana. Samen met het hoofd der school in Hintham, Marinus Broeren, en Martien van der Steen ging hij de kar trekken. Leonard (foto rechts) bleef tot begin jaren 40 zijn bestuurlijke kwaliteiten beschikbaar stellen. Op nieuwjaarsdag 1941 kwam plotseling het einde aan het leven van deze bestuurder die ook zakelijk zijn sporen had verdiend.

    Martien van der Steen (1891-1971) | Richtte even na de Eerste Wereldoorlog r.k.v.v. Juliana op. Samen met Marinus Broeren en Leonard van Druenen vormde Martien (tweede foto rechts) het eerste bestuur. Hij was een Hinthamse Rosmalenaar in hart en nieren.

  • Marinus van Alebeek (1900-1983) | Eveneens een echte Rosmalenaar, die geboren was in Hintham. Marinus vond nog tijd om, naast zijn bloeiende kolenhandel, de jeugd in Hintham te begeleiden als bestuurder van Juliana. Hij was tevens een niet onverdienstelijk keeper in een elftal samen met zijn broer Harrie en zwager Ties (van Herpen).

    Piet Huijsmans (1908-2000) | Werd na zijn loopbaan als speler bij Juliana eerst secretaris van deze vereniging en later, na de fusie van de club met O.D.I., penningmeester van O.J.C.

    Jan Peeters (1892-1973) | Een stuwende kracht binnen de Juliana-gelederen. De oorspronkelijke steunpilaar van Juliana, maakte zich later verdienstelijk als bestuurslid.

  • Juliana, waarschijnlijk het 2e elftal, omstreeks 1920. Staand v.l.n.r.: LĂ©nard van Druenen, Jan van Pinxteren, rector Goossens, Theo Stroucken, Marinus van Alebeek, Jan Huysmans, Marinus Broeren, Martin van der Steen. Midden v.l.n.r.: Harrie Hanegraaf, Wim de Kruif, Grad van Osch. Zittend v.l.n.r.: Toon van de Pas, Hanegraaf, Harrie van Alebeek, Ties van Herpen en Jo Stroucken.