• Gezocht: coördinator(en) Jumbo voetbalplaatjesactie

  10 mei 2019
 • Vorig jaar heeft OJC met Jumbo Supermarkten een jeugdpartnership afgesloten. Onderdeel hiervan is het jaarlijks uitbrengen van een voetbalplaatjesboek. De actie met het eerste boek en de bijbehorende plaatjes is inmiddels achter de rug en zowel OJC als Jumbo kijken hier met tevredenheid op terug.

  Voor het nieuwe seizoen zoeken we iemand die de coördinatie van het nieuwe boek op zich wil nemen. Het gaat hierbij om de volgende taken:

  • Inplannen van de fotomomenten
  • Contact leggen met de teams van OJC, fotograaf en leverancier
  • Begeleiden van de fotodagen
  • Beheren en controleren van het fotodocument met namen en fotonummers
  • Actie intern communiceren
  • Contact met sponsorcommissie over aanleveren advertenties
  • Organiseren van ruilmiddagen bij OJC

  De taken zullen ongeveer plaatsvinden in de periode van september 2019 t/m maart 2020. Rondom de fotomomenten (oktober?) zal er de meeste tijd aan besteed moeten worden. Bij alle taken zal er ondersteuning plaatsvinden door verenigingsmanager en sponsorcommissie. Uiteraard kan hierbij ook het draaiboek en de planning van afgelopen keer gehanteerd worden.

  Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Tom Stroosnijder via verenigingsmanager@ojcrosmalen.nl. Deze taak kan eventueel ook verdeeld worden over 2 personen.