• Niet trainen tijdens schoolvakantieperiodes

    4 okt 2019
  • Tijdens de schoolvakanties wordt er dit seizoen in principe van uitgegaan dat er niet getraind wordt. De ervaring van de afgelopen jaren leert immers dat meer teams niet dan wel komen opdagen.

    Indien er teams zijn die toch willen trainen tijdens (een deel van) deze periodes, dan verzoeken wij die dit van tevoren te melden (via beheerder@ojcrosmalen.nl), zodat materialen kunnen worden klaargelegd en velden en kleedkamers ingepland.