• Ook dit nieuwe kalenderjaar werd traditiegetrouw weer officieel afgetrapt met de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Piet van der Plas. Onderstaand is zijn verhaal nogmaals terug te lezen.

   

  Beste OJC-ers, supporters, sponsoren,

  Gelukkig nieuwjaar! Welkom in 2019, welkom bij de Nieuwjaarsreceptie van OJC ROSMALEN.

  Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden en natuurlijk alle dragers van het Rood-Zwarte Hart, Ik heet ook de afgevaardigden uit de politiek in Den Bosch van harte welkom. Degenen die de moeite hebben genomen naar OJC ROSMALEN te komen, kunnen in een volle kantine weer zien hoe onze club leeft bij de leden. Wij waarderen het erg dat jullie ook op deze zondag interesse tonen in onze mooie club.

  De afgelopen weken ben ik regelmatig door mensen aangesproken met de vraag: "wat is er toch aan de hand bij OJC ROSMALEN?"

  Ik begin dan uit te leggen dat we vorig seizoen financieel gezien een lastig jaar hadden, maar dat we de weg omhoog weer hebben ingezet. Dat we op dit moment een stabiel aantal leden hebben, zo’n 2200. Maar dat het aantal senioren afneemt en dat dit in de contributie en de kantine-inkomsten tot uiting komt. Dat we een aantal maatregelen hebben moeten nemen om de opbrengsten en de kosten in balans te houden. Zoals het afschaffen van de uitbetaling van de kilometervergoeding, het afschaffen van busreizen, scherpe afspraken maken voor de inkoop van materialen. Dat we bezig zijn meer sponsorinkomsten te genereren.

  Maar dat bedoelen de vragenstellers niet. Ons eerste elftal staat onderaan. Onze trainer Bas Gösgens is helaas afgehaakt. Zijn droom om bij OJC ROSMALEN als hoofdtrainer actief te zijn, spatte hiermee uiteen. Helaas hebben we in december moeten besluiten niet met elkaar verder te gaan.

  En als je niet wint dan word je als voetballer onzeker. Zelfs als je met zoveel goede voetballers samenspeelt als bij OJC het geval is. Dan ga je nadenken of je het nog leuk vindt en of het ergens anders misschien beter voor elkaar is. Ik moet dan denken aan de woorden die een collega-voorzitter deze week sprak: "Soms moet je eerst in een andere keuken kijken om te weten dat het nog niet zo gek was bij ons."

  Op voetbalgebied was er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Het enige wat ontbrak was een overwinning. Maar er is goed nieuws. We gaan binnenkort weer een wedstrijd winnen. Hoe weet ik dat zo zeker? Heel simpel. De spelers zijn er zelf ook van overtuigd dat ze veel te goed zijn om te degraderen. Met een nieuwe trainer voor de groep gaan ze dat de komende maanden dan ook laten zien. Koen, Edwin, fantastisch zoals jullie het de afgelopen weken hebben overgenomen.

  Het goede nieuws is dus dat vanaf vandaag een nieuwe trainer voor de groep staat: Mark Schenning. De rest van dit seizoen zal hij als hoofdtrainer aan OJC verbonden zijn. Hij zal het niet alleen kunnen, maar er is wel weer duidelijkheid voor de spelers. Mark, welkom. Veel succes de komende maanden. Kijk om je heen en voel de rood-zwarte trots op deze nieuwjaarsreceptie.

  Dus staat de club in brand? Nee, zeer zeker niet. Verre van dat zelfs. Terugkijkend op 2018 hebben we mooie dingen gerealiseerd:

  -        Het sportpark is rookvrij! Iedereen kan in een gezonde, rookvrije omgeving voetballen. Mensen spreken elkaar erop aan als er toch wordt gerookt langs de velden.

  -        Met de kantine hebben we het bronzen certificaat van TeamFit gehaald voor een gezonde kantine. Dus naast de bitterbal, frikandel en een glas bier kun je een broodje gezond, fruit en water bestellen.

  -        Onze jeugdopleiding is door de KNVB gewaardeerd als regionale jeugdopleiding, het hoogst haalbare niveau voor amateurverengingen.

  -        Er spelen meer jeugdteams op divisieniveau dan ooit tevoren. Onze MO17-1 speelt op het hoogste landelijke niveau.

  -        We nemen deel aan het ontwikkelprogramma voor meisjes- en vrouwenvoetbal en proberen zo voor jongens en meisjes het voetballen bij OJC zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

  Volop positieve ontwikkelingen dus en we gaan in 2019 op de ingeslagen weg verder. In de algemene ledenvergadering heeft het bestuur het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en daarin staan 3 thema’s centraal.

  Als eerste richten we onze aandacht op financiële stabiliteit. Dat is best lastig in tijden waarin de BTW met 3% omhoog gaat en de sponsorinkomsten slechts met grote inspanning meegroeien met het kostenniveau. Daarnaast nemen de onderhoudskosten aan ons gebouw na bijna 15 jaar gebruik toe.

  Iedereen die OJC bezoekt, zegt: "bij OJC hebben ze het goed voor elkaar". Dat willen we zo houden. Maar we zullen wel een goede afweging moeten maken tussen het serviceniveau dat we bieden en de kosten die daarmee gepaard gaan. Aan de inkomstenkant kunnen we maar aan drie knoppen draaien: sponsoring, kantine en contributie.

  Het is daarom goed te constateren dat er initiatieven zijn zoals de veiling, die een groot succes was en vooral erg gezellig en soms hilarisch was. Met de stroopwafelactie hopen we extra geld binnen te halen. En het aantal leden van de club van 100 loopt richting de 100!

  Omdat we verwachten dat er de komende jaren in De Groote Wielen een grote aanwas van voetballers gaat ontstaan, zal in het voorjaar de schop in de grond gaan voor het 10e veld. Dat wordt het 4e kunstgrasveld. De andere drie worden in de zomer vervangen. En daarnaast krijgen we LED verlichting, dat is niet alleen duurzamer en goedkoper, maar levert ook betere verlichting op. En hopelijk gaat de gemeente ook aan de slag met het fietspad aan de noordzijde, waardoor de jeugdspelers vanuit De Groote Wielen nog gemakkelijker bij OJC kunnen komen.

  De samenwerking met de politiek en de ambtenaren was het afgelopen jaar erg plezierig en we hopen dat deze contacten de komende jaren op deze wijze worden doorgezet.

  Tweede thema in het beleidsplan is het versterken van de vrijwilligersorganisatie. We merken dat mensen wel kleine taken willen oppakken, maar interesse in bestuursfuncties, een rol als clustercoördinator of commissielid wordt minder. Daar zullen we op moeten inspelen. Een van de initiatieven is het oprichten van een jeugdraad, waarin jonge OJC-ers kunnen meedenken over de club. Zojuist hoorde ik dat er liefst 15 jeugdleden interesse hebben getoond hieraan deel te nemen.

  Op voetbalgebied staat er een aantal interessante zaken te gebeuren.

  Vorig jaar sprak ik nog de hoop uit dat de voetbalpiramide er echt zou komen met mogelijkheden voor ons tweede elftal om in te stromen in de 2e of 3e klasse. Nou, die hoop kunnen we laten varen. Te veel meningen, te veel emotie, te weinig besluiten, te zware eisen. Het hele idee ligt op zijn gat. Je ziet dat zondagclubs het steeds zwaarder krijgen om aansluiting te houden bij de top van het amateurvoetbal. Ook wij. Dus varen we onze eigen koers met een aantal ontwikkelingen om het voetballen bij OJC leuk te houden.

  Als eerste: we zien dat senioren steeds minder interesse hebben om op zondagmiddag te voetballen. Het weekendvoetbal komt eraan. We gaan daarom komend seizoen starten met proef voor seniorenvoetbal op zaterdag. En in het westen van het land spelen jeugdteams al op zondag. Reken er maar op dat dit in de komende jaren ook hier staat te gebeuren.

  Daarnaast gaan we nu echt samenwerken met het betaald voetbal. We zijn in gesprek met PSV en FC Den Bosch hoe we dat kunnen vormgeven. Genoeg talenten bij OJC en in onze omgeving. Er spelen maar liefst 35 jeugdspelers van OJC bij bvo’s. Zonde dat die al op 8-jarige leeftijd zover moeten reizen, naar Arnhem, Eindhoven of Tilburg. Dat kan beter, dichterbij huis. In Rosmalen.

  Daarmee komen er professionele trainers bij OJC op het sportpark en kunnen we onze eigen trainers weer beter begeleiden en opleiden om leuke training te geven aan de voetballers en voetbalsters. Dat zijn dus drie vliegen in één klap: talenten blijven in de buurt voetballen, onze trainers worden beter en spelers die voor hun plezier voetballen krijgen leukere training.

  En hiermee komen we bij het derde aandachtspunt op voetbalgebied. Samen met de Rabobank, NOC*NSF, de hockeyclub Den Bosch, atletiekvereniging Prins Hendrik en onze buren De Gryphons gaan we een programma starten voor een betere trainersbegeleiding. We gaan de welwillende vader of moeder die het team van hun zoon of dochter gaat trainen, helpen om dat met plezier te doen.

  Hieronder een aantal links met aanvullende info. 

  Vier inzichten voor trainersschap 

  Trainersbegeleiding (coach de coach)

  Lang leve de sportouders

  In de video wordt de rol van een trainers begeleider uitgelegd: https://sportplezier.nl/content/2017/11/171104_jan-joost-op-bezoek-bij-co  

  En zo zijn er nog veel meer plannen en ideeën om onze club te blijven verbeteren. Samen vormen we al ruim 118 jaar een sterke vereniging. We blijven onze eigen koers varen om iedereen op zijn of haar niveau te laten voetballen. En om met elkaar als vrijwilligers, supporters en sponsoren bij de leukste voetbalclub van Nederland actief te zijn.

  Met deze woorden sluit ik de nieuwjaarstoespraak af en wil ik graag een toast uitbrengen op onze mooie vereniging. Ik wens iedereen dan ook een gelukkig 2019 met veel mooie sportmomenten!