Vacature bestuurslid Technische Zaken

11 april 2017 door Piet van der Plas
www.ojcrosmalen.nl

Het bestuur van OJC ROSMALEN is op zoek naar een kandidaat bestuurslid Technische Zaken. Onderstaand een profielschets en een toelichting hoe de taken en verantwoordelijkheden voor de komende periode worden verdeeld.


Enige tijd geleden heeft Ben van der Heijden aangegeven na afloop van dit voetbalseizoen te stoppen als bestuurslid met de portefeuille Technische Zaken. De afgelopen weken heeft Ben een aantal lopende zaken afgehandeld en in overleg met het bestuur een nieuwe structuur neergezet voor de taakverdeling en bemensing van Technische Zaken, waarover hieronder meer wordt vermeld. Omdat nu verder gebouwd gaat worden aan de invulling van deze nieuwe structuur is besloten dat Ben zijn opvolger niet voor de voeten wil lopen en legt Ben zijn taken als bestuurslid met ingang van heden neer.

 

Ben van der Heijden is 10 jaar actief geweest als vrijwilliger bij OJC ROSMALEN. Na een jaar als clusterhoofd B-jeugd (O17) te hebben geacteerd, is Ben in het najaar van 2008 toegetreden tot het bestuur en heeft hij de portefeuille Organisatorische zaken onder zijn hoede gehad. Vanaf 2011 was hij verantwoordelijk voor Technische Zaken. Het bestuur van OJC ROSMALEN is Ben zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de vereniging.

 

In afwachting van de aanstelling van het nieuwe bestuurslid TZ en de invulling van de nieuwe structuur, zijn de diverse taken en verantwoordelijkheden van Ben verdeeld over meerdere personen. Eric Luyckx zal aanspreekpunt zijn voor de selectieteams en -trainers in de jeugd. Marco van der Biezen behartigt alle medische zaken. Voor de selectieteams bij de senioren zal Carl van der Plas de honneurs waarnemen. Carl is vanuit de stichting Topvoetbal al actief hierbij betrokken. Tonny Timmers, Jan Gösgens en Twan Voets zullen hun rol in TZ en in relatie tot OJC 1, 2 en 3 blijven vervullen. Vanuit het bestuur is Piet van der Plas eerste aanspreekpunt voor het vrouwenvoetbal en hij zal samen met William Fabrie alle zaken oppakken die een relatie hebben met voetbalbeleidszaken.

 

Profiel bestuurslid Technische Zaken

Het bestuurslid Technische Zaken is voorzitter van het overleg Technische zaken en heeft als belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Verantwoordelijk voor het vaststellen en het actueel houden van het voetbaltechnische beleid voor alle geledingen binnen de vereniging
 • Ziet toe op de uitvoering van het voetbaltechnische beleid
 • Doet aanbevelingen aan het bestuur voor benoeming van in loondienst zijnde trainers en stafleden van de selectieteams
 • Is verantwoordelijk voor de vastgesteld begroting van Technische Zaken
 • Is op bestuurlijk niveau contactpersoon voor voetbaltechnische samenwerking met betaald voetbalorganisaties
 • Is voorzitter van het overleg Technische Zaken, waarin de volgende vertegenwoordigers actief zijn: manager Jeugd, manager Senioren, manager Vrouwenvoetbal, manager Medische Zaken (zie hieronder)
 • Houdt samen met de managers functioneringsgesprekken met de HJO’s en met de trainers in loondienst.

Voetbalinhoudelijke kennis is een pre, maar geen voorwaarde. Organisatorisch vermogen en aandacht voor de beleidsmatige zaken in de vereniging en in het bijzonder op gebied van voetbal zijn essentieel. Bij het bestuurslid TZ komen alle lijnen met betrekking tot voetbalzaken samen, waardoor deze persoon de spin in het web is en communicatie van essentieel belang is.

 

Mensen die zich kandidaat willen stellen voor de vacature kunnen zich wenden tot William Fabrie, secretaris@ojcrosmalen.nl of Piet van der Plas, voorzitter@ojcrosmalen.nl

 

Overleg Technische Zaken

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe structuur waarin het draagvlak en de werkzaamheden in de aansturing van het voetbaltechnische beleid wordt uitgebreid met een aantal mensen die de professionals op voetbalgebied aansturen:

 • Manager Jeugd: Eric Luyckx, verantwoordelijk voor de jeugdselectieteams en aansturing van HJO’s, keeperscoördinator en selectietrainers.
 • Manager Senioren: vacature, verantwoordelijk voor de selectieteams bij de senioren (OJC 1, 2 en 3) en aansturing van de selectietrainers en de overige staf
 • Manager Vrouwenvoetbal: vacature, verantwoordelijk voor VR1 en de ontwikkeling van het meisjesvoetbal
 • Manager Medische Zaken: Marco van der Biezen, verantwoordelijk voor alle (para-)medische zaken binnen de vereniging.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Terug naar boven