Algemene Ledenvergadering op 20 november

09 november 2017 door William Fabrie
www.ojcrosmalen.nl
Op maandag 20 november aanstaande wordt vanaf 20.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van voetbalcomplex De Groote Wielen. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda:

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststelling notulen ALV 21 november 2016 en 6 juni 2017

3.    Jaarverslag 2016 – 2017 van de secretaris

4.    Financieel jaarverslag 2016 – 2017 
•    Toelichting door de penningmeester
•    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
•    Toelichting op de begroting 2017 – 2018 

5.    Bestuursverkiezing
•    Aftredend, nier herkiesbaar: Ben van der Heijden
•    Aftredend, herkiesbaar: Bernard Brouwer en Roel Stunnenberg
•    Kandidaat, voorgedragen door het bestuur: Carl van der Plas
•    Vacatures Communicatie, Sport & Samenwerking

6.    Evaluatie nieuwe kledingleverancier

7.    Discussie: visie op de toekomst

8.    Rondvraag en sluiting


Toelichting op de agenda:
  • De notulen en het jaarverslagverslag kunnen vanaf 10 november opgevraagd worden bij Tom Stroosnijder, via verenigingsmanager@ojcrosmalen.nl.
  • Het financieel jaarverslag kan op aanvraag bij de penningmeester ingezien worden en wordt tijdens de vergadering toegelicht.
  • Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen tot uiterlijk 10 november worden aangemeld bij de secretaris. De kandidaatstellingen moeten door tenminste 5 (vijf) stemgerechtigde leden zijn ondertekend en vergezeld gaan van een verklaring dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Namens het bestuur,
William Fabrie, 
secretaris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Terug naar boven