• Als vereniging is het natuurlijk belangrijk om te weten wat er leeft onder spelers, ouders en vrijwilligers. De resultaten van het online onderzoek dat onlangs hiernaar is gedaan geeft, gelet op de respons, een goed en representatief beeld daarvan. Uit het onderzoek komt naar voren dat het beeld dat zij van OJC hebben positief is, maar dat er zeker ook punten zien die beter moeten en kunnen. Een korte weergave:

  Kantine / horeca gelegenheid
  De voorzieningen die op ons complex aanwezig zijn worden als zeer goed beoordeeld. Datzelfde geldt ook voor de dienstverlening van de horeca medewerkers. Wat veel als knelpunt wordt genoemd is de drukte bij de koffie/theecorner tijdens wedstrijd- en toernooidagen.

  Communicatie
  De communicatie krijgt een voldoende. De ondervraagden zijn tevreden over hoe info wordt gedeeld via mail, nieuwsbrieven en social media zoals Twitter, Facebook en Instagram. Als verbeterpunt wordt de website genoemd.

  Training/begeleiding breedtesport
  Veel respondenten geven aan dat de jeugdopleiding een extra boost zou kunnen gebruiken. Er wordt veel waarde gehecht aan een goed niveau van de trainers en begeleiders, vooral en met name ook waar het gaat om de breedtesport.

   

  Beleidsplan tot 2022
  Het onlangs door de ALV goedgekeurde Beleidsplan voor de periode tot 2022 sluit goed aan bij wat onze leden belangrijk vinden en wat ze graag verbeterd zouden willen zien. De drie speerpunten die in dit plan staan beogen hieraan bij te dragen:

  ?? een goede voetbalopleiding voor alle leden, zoveel mogelijk passend bij hun niveau/talent en wensen;
  ?? financiƫle stabiliteit (inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in evenwicht, zodat we een goed faciliteitenniveau kunnen blijven bieden);
  ?? een organisatie en accommodatie waarmee we klaar zijn voor de toekomst, zodat we onze maatschappelijke positie kunnen behouden en waar mogelijk verder kunnen uitbouwen.

  Acties en resultaten
  Na groen licht van de ALV voor de in te zetten richting is het natuurlijk een hele uitdaging om daar ook echt invulling aan te geven. Daarmee zal de komende tijd worden begonnen door het bestuur samen met de commissies. Voor een aantal zaken geldt dat daaraan al hard wordt gewerkt en dat de concrete resultaten daarvan snel zichtbaar zullen worden. Daarbij kan worden gedacht aan:

  ?? Bereikbaarheid van de club: aanleg extra toegang en fietspad langs noordzijde van het OJC complex (gepland 2019)
  ?? Kwaliteit van de velden: naast het nieuwe 10e (kunstgras)veld, wordt tegelijk ook het kunstgras van de velden 1,5,6 komende zomer vervangen.
  ?? Inrichting van de kantine: er is al in een gedeelte van de kantine nieuw meubilair geplaatst.
  ?? Website: er loopt een traject met de leverancier om deze verder te verbeteren (streven: april 2019)
  ?? De plannen om gefaseerd samen te gaan werken met PSV om de jeugdopleiding een extra
  kwaliteitsimpuls te geven bevinden zich in een afrondende fase
  ?? Seniorenvoetbal op maat: komend seizoen willen we een proef starten met recreatief seniorenvoetbal op zaterdag.
  ?? Samen met de Rabobank en NOC*NSF straten we dit voorjaar een programma voor een betere trainersbegeleiding; ook zullen vooral ten behoeve van de breedtesport cursussen worden aangeboden die handvatten bieden om trainingen vanuit voetbaltechnisch en pedagogisch oogpunt beter te kunnen geven.

  Vrijwilliger worden?
  Het is natuurlijk fijn om te constateren dat veel leden en bezoekers vinden dat het bij OJC allemaal goed is geregeld, en dat de faciliteiten voldoen aan de verwachtingen.

  Wat vaak niet wordt beseft is dat, om dat allemaal voor elkaar te krijgen en verder te verbeteren, we voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Het bestaande team van 450 vrijwilligers is heel toegewijd en onmisbaar voor onze vereniging. Het telt echter ook maar 900 handen. Dit betekent dat het onvermijdelijk is dat bepaalde verbeteringen langer op zich zullen laten wachten of soms gewoonweg niet haalbaar zullen zijn.

  Om alle zaken op te kunnen pakken zijn steeds nieuwe vrijwilligers nodig, die hun steentje bij willen dragen. Mocht je interesse hebben dan kun je je melden via vrijwilligers@ojcrosmalen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om na te gaan wat je voor onze vereniging kunt betekenen.

  Een aantal vacatures die we op dit moment hebben zijn voor: communicatie commissie, trainersbegeleiders, clustercoƶrdinatoren, vrijwilligerscommissie, toernooicommissie en nog veel meer. Voor meer info kun je contact opnemen met Kaspar van Hulst op 06-29574889.

  Alleen met de hulp van (nog meer) vrijwilligers kan OJC een club blijven waar iedereen zich thuis voelt!