• Update mogelijkheden 18 jaar en ouder

  16 okt 2020
 • Teams met spelers van 18 jaar en ouder kunnen trainen als zij binnen onderstaande randvoorwaarden blijven én een plan van aanpak indienen.

  De aanvullende randvoorwaarden zijn: 

  • Spelers trainen in groepen van max. vier personen (er mogen meerdere groepjes van vier personen op één veld trainen).
  • Spelers houden te allen tijde onderling 1,5 meter afstand.
  • De groepen van vier personen trainen in vaste samenstelling (dus niet wisselen van groep)
  • Duidelijk herkenbaar moet zijn bij welk groepje iedere speler hoort.
  • De trainer wordt niet gerekend tot het viertal.
  • Het team heeft het veld, het materiaal en het tijdstip waarop zij regulier trainen tot hun beschikking.
  Om te kunnen trainen binnen deze richtlijnen, dient de staf van een team een plan van aanpak in via corona@ojcrosmalen.nl. In het plan van aanpak staat:
  • hoe het team binnen de randvoorwaarden de trainingen organiseert en faciliteert;
  • hoe aankomst/vertrek van spelers geregeld wordt, en
  • hoe groepsvorming wordt voorkomen.
  • Na beoordeling en akkoord door OJC op het plan van aanpak heeft het team toestemming te gaan trainen volgens het ingediende plan. Er wordt gecontroleerd op naleving van de regels. Bij het niet naleven van de regels wordt het team mogelijk verwijderd van en geweigerd tot het voetbalcomplex.

  Tot slot
  Deze corona-periode is voor iedereen lastig. Richtlijnen volgen elkaar snel op, en lijken soms tegenstrijdig, onlogisch of onduidelijk. We kunnen ons voorstellen dat dit tot emoties leidt.

  OJC krijgt verordeningen en bepalingen van diverse formele instanties, en moet deze vertalen naar de OJC-situatie. Daarbij kan OJC striktere richtlijnen hanteren dan de instanties als zij dat wenselijk of noodzakelijk acht. Het vertalen van de richtlijnen kost tijd, zeker in een grote vereniging als OJC. Niet alle mogelijk voorkomende situaties kunnen van tevoren én in korte tijd worden beschreven. Er zijn vast situaties die tot discussie en onbegrip leiden. Wij willen vragen om altijd begrip naar elkaar te tonen; ook al heb je 100% gelijk, er kunnen redenen zijn om tóch anders te besluiten.

  Heb begrip voor elkaars inspanningen en doe soms een stapje terug, ten koste van je eigen (team)belang en ten goede van het grotere belang. Het grootste belang is dat we met z’n allen corona onder controle krijgen.

  ‘Samen maken we de club!’